Hôm nay, tưởng nhớ BS Tinh Châu ra đi được hai năm. Với tất cả lòng quý mến, chúng tôi xin thắp một nén hương tưởng niệm. Cầu mong chị an giấc mộng dài, linh hồn siêu thoát ở nơi không ưu tư toan tính muộn phiền.
Cầu chúc người ở lại được bình yên qua bao biến động. Hình ảnh của chị như một lời nhắc nhở về lòng từ tâm, sức phấn đấu truyền cho người ở lại.
Xin cùng chia xẻ với nhau một nụ cười, vịn vào nhau mà đi hết con đường đời trước mắt.

Mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em cùng xem Slideshow "Tưởng Nhớ BS Tinh Châu" và đọc bài viết "Chị Ở Nơi Nao" tác giả Vĩnh Chánh.


BBT (5/26/2021)

            * Tưởng Nhớ BS Tinh Châu:  https://www.youtube.com/watch?v=HpcQNZvWOos&t=875s
            * Chị Ở Nơi Nao:  http://ykhoahuehaingoai.com/99do/ChiONoiNao_VCh.htm


 


Tháng 6, 2021

Tháng 5, 2021

Tháng 4, 2021

Tháng 3, 2021

Tháng 2, 2021

Tháng 1, 2021

Tháng 12, 2020

Tháng 11, 2020

Tháng 10, 2020

Tháng 9, 2020

Tháng 8, 2020

Tháng 7, 2020

Tháng 6, 2020

Tháng 5, 2020

Tháng 4, 2020

Tháng 3, 2020

Tháng 2, 2020

Tháng 1, 2020

Bài viết từ 2019 trở về trước

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.