Trang Tri Ân Quí Thầy Cô: Giáo sư, Giảng sư, Giảng Nghiệm Viên, Giảng Tập Viên và toàn thể nhân viên thuộc trường ĐHYK Huế

Hội cũng không quên công lao của các vị khoa trưởng tiền nhiệm, của quý Thầy Cô: Giáo sư, Giảng Sư, Giảng Nghiệm Viên, Giảng Tập Viên và toàn thể nhân viên thuộc trường Đại Học YK Huế đã góp phần vào sự huấn luyện, điều hành và duy trì truyền thống tinh thần YKH kể từ ngày thành lập cho đến năm 1975. Ngoài ra chúng tôi vẫn không quên ơn những phái bộ giáo dục giáo dục và y tế từ những nước Đức, Pháp, Mỹ… và nhất là của trường Đại Học YK Saigòn, của Trường Đại Học Quân Y, của Viện Pasteur và của Bộ Y Tế VNCH.

Trong tinh thần biết ơn, chúng tôi sẳn sàng bổ túc sự thiếu sót tên trong danh sách dưới đây nếu được thông báo.

Danh Sách quý Giáo Sư, Thầy Cô, BS, các anh chị trong ban Giảng Huấn và các nhân viên điều hành trong việc sáng lập, xây dựng và giáo dục trường ĐH YKH từ năm 1961 đến 1975.

I/ Ban Điều Hành và Giảng Huấn thuộc Đại Học Y Khoa Huế:

LM Cao văn Luận
GS Lê Tấn Vĩnh
GS Lê Khắc Quyến
GS Lê Thanh Minh Châu
Thầy Bùi Luân
Thầy Thân Trọng An
Thầy Đặng Hóa Long
Thầy Nguyễn Văn Mẫn
Thầy Lê Huy Chước
Thầy Nguyễn Khoa Mân
GS Bùi Duy Tâm
GS Lê Văn Bách
GS Lê Bá Vận
Thầy Vũ Công Thưởng
GS Nguyễn Văn Hai
GS Nguyễn Văn Tự
Thầy Bùi Minh Đức
Thầy Nguyễn Văn Đệ
GS Nguyễn Mạnh Hùng 
Thầy Đinh Văn Tùng 
Thầy Phùng Hữu Chí
Thầy Lê Đình Phòng
Cô Tôn Nữ Hà
BS Lê Văn Điềm
Thầy Nguyễn Bửu
GS Võ Đăng Đài 
BS Phùng Văn Hạnh 
Thầy Lê Xuân Công
Cụ Lê Cảnh Đạm 
Cụ Vĩnh Tiên 
GS Bùi Thế Phiệt
BS Tô Đình Cự

BS Nguyễn Văn Vĩnh
BS Nguyễn Khoa Nam Anh
Học Giả Đào Mộng Nam
Thầy Lê Văn Ba (YK Dân Tộc)
BS Võ Văn Tùng
BS Nguyễn Văn Dũng
BS Phạm T. Minh Dung 
BS Hoàng Ngọc Hậu
BS Hồ Đăng Quế 
BS Đổ Như Đài 
BS Lê Viết Kiểu
BS Nguyễn Văn Giàu 
Cô Hạnh Phước 
Thầy Bửu Châu
Thầy Lê Bá Nhàn 
Cô Bùi Bội Tiên 
Thầy Tôn Thất Chiểu
Thầy Dương Hồ Châu
BS Nguyễn Cửu Khoa 
Thầy Vĩnh Tu 
Thầy Hoàng Trọng Châu
BS Nguyễn Văn Thuận 
BS Phạm Bá Khá 
BS Tôn Thất Hứa
BS Bùi An Bình 
BS Hoàng Đại May 
BS Phạm Xuân Quế
BS Lê Quốc Bảo
BS Bửu Hàm 
BS Phạm Văn Nguyện
BS Trần Viết Phồn
BS Nguyễn Tinh Châu

BS Đỗ Văn Minh
Cô Hoàng K. Hường (T.Viện)
Cô Hạnh (S. Hóa) 
Cô Lê Thị Nga (Sinh Hóa)
Cô Lê T. Thảo (Vi Sinh)
BS Nguyễn Văn Chữ
BS Văn Quảng 
BS Dương Đình Châu
BS Phan Xuân Tứ
BS Bảo Chủ
BS Lê Văn Bàng
BS Đoàn Gia Quýnh
BS P. Trần Lương Hoa
BS Nguyễn Đăng Tri
BS Ngô Văn Tường
BS Trần Tiễn Sum 
BS Trần Nhơn
BS Lê Văn Chỉnh
BS Dương Quang Hớn
BS Hồ Đắc Duy
BS Đinh Sơn Thắng
BSTrần Duyệt Tảo
BS Bùi Cao Đẳng
BS Trần Tiển Ngạc
BS Lê Quang Tiến
BS Hồ Văn Giảng
BS Đặng Ngọc Chất
BS Vĩnh Chánh
Bác Khôi
Bác Cách
Bác Ngữ


II/ Phái Bộ Đại Học Freiburg:

GS và Bà Horst-Guenther và Elisabetha Krainick
GS và Bà Raymund Disher
GS Alois Altekoester
GS Kaufman
GS và Bà Pering
GS và Bà Zwirner
GS Seip
GS Eric Wulf
GS Raymund Weiss
GS Rudolf
GS Bolzer

III/ Các BS người Pháp thuộc Phái Bộ Mission de Cooperation technique và các BS của phái bộ Mỹ:

Dr. Francois Moulin
Dr. Aprosio
Dr. J.J. Caron
Dr. Bascand
Dr. Guet
Dr. Triguer
Dr. Alain Richard
Dr. Singleton
Dr. Momin
Dr. Thomas Herod
Dr. Henry Candela
Dr. Charles Dupuis
Dr. Lehir, Trưởng văn phòng Organisation mondiale de la Santé.
Dr. George Boube
Dr. Mignon

IV/ Các GS, BS thuộc Đại Học Y Khoa Sài Gòn, Trường Quân Y, Viện Pasteur và Bộ Y Tế:

GS Trần Anh
GS Lê Quốc Hanh
GS Nguyễn Văn Hồng
GS Đào Đức Hoành
GS Nguyễn Văn Kính
GS Nguyễn Văn Út
GS Trần Minh Tùng
GS Đặng Văn Chiếu
BS Bùi Quốc Hương
GS Nguyễn Văn Chất
BS Nguyễn Nhất Thống
BS Liễu Thanh Tâm
BS Nguyễn Văn Thiệu
BS Nguyễn Văn Ái
LM Lichtenberger
GS Trần Ngọc Ninh
GS Trần Văn Bảng
BS Từ Uyên
BS Trần Văn Tích
LM Villajos
GS Trương Minh Ký
BS Dương Hồng Mô
GS Nguyễn Duy Cung
BS Trà Văn Đỏ

V/ Các Bác Sĩ và nhân viên thuộc các Cơ sở Giáo dục, các Bệnh viện, và các Trung tâm Y tế:

Bệnh Viện Trung Ương Huế 
Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Đà Nẳng
Bệnh Viện Malteser/ Đà Nẳng  
Trường Đại Học YK Saigon
Trường Đại Học Dược Khoa Saigon 
Trường Đại Học Quân Y
Trường Đại Học Vạn Hạnh   
Viện Pasteur Saigon
Tổng Y Viện Cọng Hòa 
Hôpital Grall
Bệnh Viện Nguyễn Văn Học  
Bệnh Viện Chợ Rẫy
Bệnh Viện Bình Dân  
Bệnh Viện Từ Dũ
Bệnh Viện Hồng Bàng 
Bệnh Viện Nhi Đồng 
Trung Tâm Bài trừ Hoa Liễu
Bệnh Viện Hùng Vương      

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.