Diễn Văn và Phát Biểu Đại Hội YKHHN Tháng 8 Năm 2010

 
     
 

Bài Diễn Văn của anh LẠI ĐỨC THUẦN (chủ tịch Hội Ái Hữu YKHHN)

Bài Diễn Văn của chị NGUYỄN TINH CHÂU (trưởng ban tổ chức Đại Hội 2010)

Bài Phát Biểu của anh LÊ ĐÌNH THƯƠNG (phó chủ tịch ngoại vụ)

Bài Phát Biểu của chị TRẦN THIẾT TRANH (phó ban tổ chức Đại Hội 2010)

Bài Phát Biểu của Ms ALMUTH RIGGS KRAINICK (con gái Prof. Krainick)

Bài Phát Biểu của anh PHAN TIÊN THÁI (chuẩn chủ tịch Hội Ái Hữu YKHHN)

 

 

 
 

 

 
 
mission | staff | researches | announcements | events
Copyright 2007-2010. ykhoahuehaingoai. All rights reserved