Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu YK Huế Hải Ngoại nhiệm kỳ 2017-2019

 

President:  Dr. Thuong LeDinh

VP – Organizing & Planning:  Dr. Cau Van Vo

VP – External Affairs:  Dr. Chanh Vinh

VP – Internal Affairs:  Dr. Thuan Duc Lai

VP – CME:  Dr. Phac Van Vo

Secretary:  Dr. Hanh Van Vo

Treasurer:  Dr. Duc Chanh Phan

Communications & Relations:  Dr. MongHoa Nguyen

Europe:  Dr. Long Van Nguyen

Canada:  Dr. San TonNu

Australia:  Dr. Cuong Dinh Le

USA:  Mr. Thuan Dang Ho

Science & Medicine:  Dr. Thach Ngoc Nguyen

Dr. Hung Chanh Phan

Dr. Bao Van Ho

Mutual Services & Relief Committee:  Dr. TinhChau Nguyen

Dr. HongLoan Nguyen

Press & Web Editors:  Dr. Hung Van Le

Dr. Tien Bao

Mr. Anh Ngoc Ho

Mr. Thuan Dang Ho

Ms. NgocLan Le

Dr. Phuoc The Nguyen

Dr. Thanh Nguyen

Dr. Nghi Thanh Le

Entertainment:  Dr. Quang Lam Vo

Dr. San TonNu

Dr. Dinh The Hoang

Dr. De Cao Bui

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.