Thành viên Khóa 10 (1970)

Lê Thị Bông, Germany
Bảo Chí, Italy
Nguyễn Chiến, FL/USA
Ngô Gia Cường, CA/USA
Phan Hưng Đài, CA/USA
Nguyễn Đoàn, CA/USA
Lê Huy Định, TX/USA
Tôn Thất Hải, OK/USA
Nguyễn Hào, Germany
Trần Tiễn Hiền, VA/USA
Võ Văn Việt, France
Trần Đức Lợi, WA/USA
Bửu Phụng, CA/USA
Diệc Kiến Quân, Montreal/Canada
Võ Di Sơn, Belgium
Lê Bá Tâm, NE/USA
Lê Đức Tâm, Montreal/Canada
Huỳnh Bội Tân, CA/USA
Nguyễn Thị Thiện, FL/USA
Nguyễn Quang Tường, VIC/Australia
Lê Đình Thành, MA/USA

 

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.