Trang Truyện Cười

 
 Bệnh Bướu Lớn
 Chồng đi làm xa
 Chuyện phòng mạch
 Lần đầu mỹ mãn
 Bác sĩ giỏi - Lê Đức Tâm
 Viagra
 Chuyện tiếu lâm - Phạm Đăng Thiện
 Chuyện tiếu lâm - Lê Đức Tâm
 Trong rạp hát
 Chuyện tiếu lâm - Phạm Đăng Thiện

 Tiện và Lợi - Lê Đức Tâm

 Chuyện tiếu lâm Y Khoa - Phùng Hữu Chí
 Chuyện tiếu lâm Y Khoa - Phùng Hữu Chí
 Pay raise
 Cô bán ví ở chợ Đông Ba
 As hard as your elbow
 Chị là chị vợ, chị chi cu...
 Bác sĩ ... Dzê!
 Half-brothers
 Điều ước!
 Success cycle of life
 Nhiệt kế? Chuyện qúa láo, xin đừng đọc - theo yêu cầu của PĐ Tào Lao
 May mà chưa xảy ra án mạng - PĐ Tào Lao

Góc Giải Trí

 • Thuyền và Biển  - Hoàng Thế Định
 • Tiếu Lâm Võ Hiệp  - Châu Bá Thông
 • Giã Từ Biển Khơi  - Đăng Phương
 • Chuyện cười: "Câu đối ... hoang"
 • Cười: "20 Ways To Maintain A Heathy Level Of Insanity"
 • Y Khoa Huế Tôi Thương  - Tô Đình Đài, Lê Khắc Thanh Tuý
 • Giải trí cuối tuần. - NMPT đóng góp. 
 • Nghe Mưa Cảm Tác - Ngọc Khuê
 • Nhớ Quê Mẹ - Thơ Nguyễn Đình Minh Hùng
 • Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
  Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.