Thành Viên Hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại

Do việc sắp xếp danh sách quý anh chị em hội viên theo từng khóa rất phức tạp, Ban Chấp Hành xin được thống nhất nguyên tắc như sau: Năm quý anh chị em vào năm thứ nhất của trường YK Huế được kể như là năm khóa của mình; ví dụ anh Lê Đình Thương thuộc vào khóa 1 (khóa đầu tiên của trường), vì anh đã vào năm thứ Nhất trường YK Huế năm 1961. Đối với những anh chị em bị mất lớp do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì tùy theo từng cá nhân mà chúng tôi chọn khóa, nếu sụt một lớp thì có thể thuộc về khóa sau, tuy nhiên nếu cá nhân đó vẫn tiếp tục chơi thân với lớp cùng năm thứ nhất với mình khi vào trường thì cá nhân đó được coi như là thuộc về khóa trên mình một năm. Nói tóm lại, danh sách từng khóa này chỉ có gía trị tương đối. Nó đúng cho đa số, nhưng không cho tất cả mọi người - đối với một vài trường hợp cá thể. Nói chung, sự sắp khóa này dựa vào năm đầu tiên mà mỗi chúng ta hãnh diện được nhận vào trường YK Huế.
Nếu có điều sai trong danh sách dưới đây hoặc nếu cần được bổ túc thêm, chúng tôi sẳn sàng đính chánh ngay sau khi được quý anh chị em thông báo.

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.