Các Ban Chấp Hành tiền nhiệm của Hội Ái Hữu Y Khoa Huế hải ngoại

Ban Chấp Hành lâm thời 1986 và cũng là Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1987-1989:

Chủ Tịch: BS Đoàn Yến
Phó Chủ Tịch: BS Trần Tiễn Sum
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Hà Thúc Như Hỷ
Tổng Thư Ký: BS Đồng Sĩ Nam
Thủ Quỹ: BS Phạm Gia Khánh

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1989-1991; 1991-1993:

Chủ Tịch: BS Trần Tiễn Sum 
Phó Chủ Tịch 1: BS Hà Thúc Như Hỷ
Phó Chủ Tịch 2: BS Võ Văn Cầu
Tổng Thư Ký: BS Đồng Sĩ Nam
Phụ Tá Tổng Thư Ký: BS Phan Chánh Đức
Thủ Quỹ: BS Võ Văn Phác

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1993-1995

Chủ Tịch: BS Lê Đình Thương
Phó Chủ Tịch: BS Ngô Trọng Thọ
Tổng Thư Ký: BS Dương Quang Hớn
Ủy Viên Liên Lạc: BS Hầu Mặc Sữu
Ủy Viên Tài Chính: BS Đồng Sĩ Nam
Ủy Viên Báo Chí: BS Hà Thúc Như Hỷ

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1995-1997

Chủ Tịch: BS Lê Quốc Bảo
Phó Chủ Tịch: BS Nguyễn Tinh Châu
Tổng Thư Ký: BS Lê Văn Hùng
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1997-1999

Chủ Tịch: BS Lê Đức Tâm
Phó Chủ Tịch: BS Trần Tiễn Ngạc
Tổng Thư Ký: BS Tôn Nữ San
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Báo Chí: BS Lê Thị Diệm Trinh và BS Hà Thúc Như Hỷ

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1999-2001

Chủ Tịch: BS Trần Quang Hân
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Trần Tiễn Ngạc 
(BS Trần Tiễn Ngạc tiếp nhận chức vụ Chủ Tịch từ  tháng 8/2000
khi BS Trần Quang Hân qua đời cho đến hết nhiệm kỳ) 
Phó Chủ Tịch nội vụ: BS Võ Văn Cầu 
Tổng Thư Ký: BS Võ Văn Phác
Ủy Viên Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu
Ủy Viên Tài Chính: BS Đồng Sĩ Nam
Ủy Viên Báo Chí: BS Lê Văn Hùng

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2001-2003

Chủ Tịch: BS Võ Văn Cầu
Phó Chủ Tịch: BS Võ Văn Phác
Tổng Thư Ký: BS Nguyễn Mạnh Điểm
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu
Ủy Viên Liên Lạc: BS Phạm Gia Khánh
Ủy Viên Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2003-2005

Chủ Tịch: BS Vĩnh Chánh
Phó Chủ Tịch nội vụ: Võ Văn Phác
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Trần Tiễn Ngạc
Tổng Thư Ký: BSPhạm Gia Khánh
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Uỷ Viên Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu
Ủy Viên Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ
Ủy Viên Báo Chí: BS Lê Văn Hùng

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2005-2007

Chủ Tịch: BS Lê Văn Chỉnh
Phó Chủ Tịch nội vụ: Võ Văn Phác
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Lê Đình Thương
Tổng Thư Ký: BS Phạm Gia Khánh
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Liên Lạc và Ngoại Giao: BS Vĩnh Chánh, Hồ Đăng Thuận
Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu
Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ
Báo Chí và Điều Hành WebSite: BS Lê Văn Hùng
Hồ Ngọc Ánh, Hồ Đăng Thuận, Bảo Tiên

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2007-2009

Chủ Tịch: BS Võ Văn Phác
Phó Chủ Tịch nội vụ: BS Lại Đức Thuần
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Lê Đình Thương
Tổng Thư Ký: BS Phạm Gia Khánh, Phan Chánh Đức
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Liên Lạc và Ngoại Giao: BS Vĩnh Chánh, Hồ Đăng Thuận
Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu
Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ, Võ Lâm Quang
Báo Chí và Điều Hành WebSite: BS Lê Văn Hùng
Hồ Ngọc Ánh, Hồ Đăng Thuận, Bảo Tiên

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2009-2011

Chủ Tịch: BS Lại Đức Thuần
Phó Chủ Tịch nội vụ: BS Tôn Nữ San
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Lê Đình Thương
Tổng Thư Ký: Phan Chánh Đức
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Liên Lạc và Ngoại Giao: BS Vĩnh Chánh, Hồ Đăng Thuận
Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu, BS Trần Thiết Tranh
Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ, Bảo Tiên, Võ Lâm Quang
Báo Chí và Điều Hành WebSite: BS Lê Văn Hùng
Hồ Ngọc Ánh, Hồ Đăng Thuận, Bảo Tiên

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2011-2013 và 2014 (Lưu Nhiệm)

Chủ Tịch: BS Phan Tiên Thái
Phó Chủ Tịch nội vụ: BS Tôn Nữ San
Phó Chủ Tịch ngoại vụ: BS Lê Đình Thương
Phó Chủ Tịch CME: BS Võ Văn Phác
Tổng Thư Ký: BS Lại Đức Thuần, Phan Chánh Đức
Thủ Quỹ: BS Đồng Sĩ Nam
Liên Lạc và Ngoại Giao: BS Vĩnh Chánh, Hồ Đăng Thuận
Cứu Tế Xã Hội: BS Nguyễn Tinh Châu, BS Trần Thiết Tranh
Văn Nghệ: BS Bùi Cao Đệ, Bảo Tiên, Võ Lâm Quang
Báo Chí và Điều Hành WebSite: BS Lê Văn Hùng
Hồ Ngọc Ánh, Bảo Tiên, Lê Ngọc Lan

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2014-2016 và 2017 (Lưu Nhiệm)

President: Dr. Son Lam Chau
VP – Organizing & Planning: Dr. Cau Van Vo
VP – External Affairs: Dr. Thuong Ledinh
VP – Internal Affairs: Dr. Thuan Duc Lai
VP – CME: Dr. Phac Van Vo
Secretary: Mr. Anh Ngoc Ho
Treasurer: Dr. Duc Chanh Phan
Dr. Nam Si Dong
Communications & Relations: Dr. Phuoc The Nguyen
Europe: Dr. Long Van Nguyen
Canada: Dr. San Tonnu
Australia: Dr. Cuong Dinh Le
USA: Dr. Hanh Van Vo
USA: Dr. MongHoa Nguyen
USA: Mr. Thuan Dang Ho
Licensing Assistance: Dr. Minh Van Bui
Dr. Hung Canh Phan
Dr. Bao Van Ho
Science & Medicine: Dr. Thach Ngoc Nguyen
Mutual Services: Dr. TinhChau Nguyen
Dr. ThietTranh Tran
Dr. HoangHoa Tran
Press & Web Editors: Dr. Hung Van Le
Dr. Tien Bao
Mr. Anh Ngoc Ho
Mr. Thuan Dang Ho
Entertainment: Dr. De Cao Bui
Dr. San Tonnu
Dr. Dinh The Hoang
Dr. Quang Lam Vo

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.