Mục Lục Đặc San Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

1.  Thư ngỏ - Châu Lam Sơn

2.  Ban biên tập – Lê Văn Hùng

3.  Mười năm lên đồi xuống núi – Vĩnh Chánh

4.  Cơ sở ĐH YKH - lê Bá Vận

5.  Vài kỷ niệm khóa 1 – Lê Đình Thương

6.  Thơ Tô Đình Đài

7.  Tôi làm rể Đồng Khánh – Nguyễn Văn Trường

8.  Y sĩ biệt kích dù lôi hổ - Bùi Cao Đệ

9.  Vá và Vàng – Đăng Trình

10. Sám hối tội ác - Mộng Hoa

11. Trang hình ảnh 1

12. Lá thư gởi KBC, Ngày lên xe hoa - Lê Bá Vận

13. Tương lai phía sau – Bùi Thạch Thuần

14. Thơ Lê Đình Cường

15. Kẻ trùm đầu – Trần Đức Lợi

16. Người thầy cũ – Trần Tiễn Ngạc

17. Bạn hiền khóa 3 – Nguyễn Diêu

18. Ba tôi – Nguyễn Thanh

19. Huế của tui – Nguyễn Thế Phước

20. Ngẩm lại sử Việt – Thanh Nghị

21. Nhạc: Khách Quê - Phạm Đăng

22. Thăm miệt dưới – Tôn Thất Sơn

23. Áo xưa dù nhàu – Bảo Sinh

24. Nhạc: Y Khoa Huế Tôi Thương - Lê Khắc Thanh Thúy

25. Chuyện 2 nàng tiên – Bửu Phụng

26. Tuấn – Nguyễn Văn Trường

27. Dung – Nguyễn Thanh

28. Có những vần thơ – Lê Khắc Thanh Hoài

29. New Test Diagnosing Correctly and Guiding Accurat... - Thạch Nguyễn

30. Nhân đọc bài “Y Đức Đâu Xa”... - Nguyễn Trọng Thảo

31. Lâm hôm nay ngày giổ mày – Trần Lương Hoa

32. Thơ: In Memoriam - André Nguyễn Văn Châu

33. Xuân Hạ Thu Đông của một đời người… – Nguyễn Trọng Thảo

34. Lời Quê Góp Nhặt Dông Dài… – Hồ Đăng Thuận

35. Trang hình ảnh 2

36. Hữu duyên facebook – Lý Văn Kim

37. Trải qua những giờ cận tử – Võ Văn Tùng

38. Ngoại – Khổng Lê Quỳnh Hoa

39. Thằng “Chự Trâu” và Cái “Trốt Cúi” – Nguyễn Phước Bảo Tiên

40. Thơ: Đêm Xuân nhớ quê – Văn Ngọc

41. Thơ: Thuở ấy - Tôn Thất Sang

42. Nhật ký bạn tù – Phùng Văn Hạnh

43. Thơ: Nổi niềm tỵ nạn – Đinh Huyền Dương

44. Chiết cành cây ăn trái – Lê Văn Hùng 49

45. Tôi đi trưng tập cuối cùng – Phạm Đình Dương

46. Lập lòe điếu thuốc Cẩm Lệ – Minh Nguyệt

47. Cánh sầu đông – Phan Hội Yên

48. Chuyện kể ở Bệnh viện – Trần Quý Trâm

49. Tuổi già ta không chào mi – Võ Đăng Đài

50. Bụi thu mờ – Bảo Sinh

51. Thơ: Từ lúc bỏ hoàng cung – Thái Tú Hạp

52. Dốc đứng cuộc đời – Nguyễn Mộng Hoa

53. Trang hình ảnh 3

54. End of Life Care from the Perspective of a Hospitalist – Đạt Lê

55. Thơ: Về đây – Trang Châu

56. Một ông ba chuyện – Lê Cảnh Luận

57. Bộ trưởng Leon Panetta và chuyến ghé thăm … – Hồ Ngọc Ánh

58. Những gặp gở khó quên – Vĩnh Chánh

59. Thầy thuốc không biên giới – Tôn Thất Hứa

60. Ghi chú - BBT

 

 

Góc Giải Trí

 • Thuyền và Biển  - Hoàng Thế Định
 • Tiếu Lâm Võ Hiệp  - Châu Bá Thông
 • Giã Từ Biển Khơi  - Đăng Phương
 • Chuyện cười: "Câu đối ... hoang"
 • Cười: "20 Ways To Maintain A Heathy Level Of Insanity"
 • Y Khoa Huế Tôi Thương  - Tô Đình Đài, Lê Khắc Thanh Tuý
 • Giải trí cuối tuần. - NMPT đóng góp. 
 • Nghe Mưa Cảm Tác - Ngọc Khuê
 • Nhớ Quê Mẹ - Thơ Nguyễn Đình Minh Hùng
 • Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
  Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.