Hình Ảnh Đại Hội Thường Niên Tháng 8 Năm 2010

Hình ảnh Đại Hội Thường Niên 2010 do các ACE Y Khoa Huế Hải Ngoại đóng góp.

Bao gồm các hình ảnh của ngày Tiền Đại Hội tại nhà anh chị Đồng Sĩ Nam (Aug 6, 2010), ngày Đại Hội tại nhà hàng Làng Ngon (Aug 7, 2010) và ngày Picnic biển Dana Point, CA (Aug 8, 2010).

Qúy vị bấm vào các "nhiếp ảnh gia tài tử YKH" dưới đây để xem hình:

*Hình ảnh dưới ống kính Lại Đức Thuần

*Hình ảnh dưới ống kính Tôn Thất Sang

*Hình ảnh dưới ống kính Lê Văn Hùng 49

*Hình ảnh dưới ống kính Nguyễn Đình Khôi

*Hình ảnh dưới ống kính Bửu Phụng

BBT/Website YKHHN cám ơn sự đóng góp hình ảnh của các bạn.

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.