Thơ xuân: ÔNG HỒ và ÔNG ĐỒ

Du xuân :“Mỗi năm hoa đào nở                          
Lại thấy Vẹm trẻ già…”             
              

 

 

Ông Hồ                                                          Ông Đồ


Mỗi năm hoa đào nở                          Mỗi năm hoa đào nở  
Lại thấy Vẹm trẻ già                           Lại thấy ông đồ già 
Lên Ba Đình hít thở                           Bày mực Tàu, giấy đỏ 
Hít hà hơi thây ma.                          Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu năm, thây chết                     Bao nhiêu người thuê viết
Moi tim, xác trưng bày                          Tấm tắc ngợi khen tài
Xác Hồ tu sửa nét                                 Hoa tay thảo những nét 
Rồng, phượng thôi cao bay                 Như phượng múa, rồng bay.

 Nhưng tình yêu nước vắng                  Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
 Người hiểu biết, lòng đau                     Người thuê viết nay đâu?
 Cờ đỏ buồn không thắm                      Giấy đỏ buồn không thắm
 Đất, biển nộp bạn Tàu…                    Mực đọng trong nghiên sầu...

 Ông Hồ còn không đấy?                       Ông đồ vẫn ngồi đấy   
 Nước mất không ai hay                        Qua đường không ai hay
 Sao vàng rơi xuống đáy                        Lá vàng rơi trên giấy 
 Ngoài trời mưa bụi bay.                        Ngoài trời mưa bụi bay. 

 Năm nay đào lại nở                              Năm nay đào lại nở
 Không thấy Vẹm bò ra                         Không thấy ông đồ xưa
Những người hít xác cũ                       Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?                             Hồn ở đâu bây giờ?
(Thơ nhại Ông Đồ)                               (Vũ Đình Liên, 1936)

 

Lê Bá Vận

 

                Vẹm                                                    Ông Hồ                                      Ông Đồ 

 

Tháng 10, 2018

Tháng 9, 2018

Tháng 8, 2018

Tháng 7, 2018

Tháng 6, 2018

Tháng 5, 2018

Tháng 4, 2018

Tháng 3, 2018

Tháng 2, 2018

Tháng 1, 2018

Tháng 12, 2017

Tháng 11, 2017

Tháng 10, 2017

Tháng 9, 2017

Tháng 8, 2017

Tháng 7, 2017

Tháng 6, 2017

Tháng 5, 2017

Tháng 4, 2017

Tháng 3, 2017

Tháng 2, 2017

Tháng 1, 2017

 

Bài viết từ 2016 trở về trước

Bài vở , hình ảnh, dữ liệu đăng trên trang nhà của Y Khoa Huế Hải Ngoại (YKHHN) hoàn toàn có tính thông tin hay giải trí. Nội dung của tất cả bài vở, hình ảnh, và dữ liệu này do tác giả cung cấp, do đó trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chủ trương của trang nhà YKHHN.
Vì tác quyền của mọi bài vở, hình ảnh, dữ liệu… thuộc về tác giả, mọi trích dịch, trích đăng, sao chép… cần được sự đồng ý của tác giả. Tuy luôn nỗ lực để độc giả được an toàn khi ghé thăm trang nhà YKHHN, chúng tôi không thể bảo đảm là trang nhà này hoàn toàn tránh được các đe dọa nhiễm khuẫn hay các adwares hay malwares… Vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những tổn hại nếu có, xin quý độc giả cẩn trọng làm mọi điều có thể, ví dụ scanning, trước khi muốn sao chép, hoặc/và tải các bài vở từ trang nhà YKHHN xuống máy của quý vị.